Eldningsförbud i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har beslutat att förbudet mot grillning på egen tomt upphör. Beslutet gäller från tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder enligt tidigare beslut förbud för grill och eldning utomhus.

Observera: informationen på denna sida kan vara inaktuell

Detta verkar vara en gammal nyhet. För aktuell och korrekt information se startsidan på Kungsbacka.se

Detta är en nyhet är från 2018, då det rådde aldningsförbud i Kungsbacka kommun mellan 25 juli och 21 augusti. 

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning och grillning utomhus. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan. 

Mer om eldningsförbudet

Förbudet innebär att det är förbjudet att elda i hela Kungsbacka kommun från och med den 25 juli. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Eldningsförbudet gäller från och med 25 juli klockan 15.00 och tills vidare.