Bild från Aranäs Fastigheter på Facklanhuset

Ny byggnad för Facklanhuset

Aranäs fastigheter har av säkerhetsskäl beslutat att riva Facklanhuset där bland annat biografen Facklan och restaurangen Naam ligger idag. Kungsbacka kommun och Aranäs fastigheter för löpande dialog i detta och är överens om att innerstaden fortsatt behöver verksamheter som bidrar till folklivet.

På grund av säkerhetsskäl behöver Facklanhuset rivas och byggnaden kommer troligtvis att utrymmas innan årsskiftet. Beslutet är grundat på säkerhetsskäl då byggnaden har svåra sättningar. Aranäs fastigheter menar att det både är för svårt och för kostsamt att åtgärda problemen och att det därför ska ersättas med en ny byggnad.  

En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för den lokala identiteten och för tillväxt av vår kommun. Rätt verksamheter i innerstaden bidrar till en levande stad men också till trygghet och säkerhet i staden.

Kungsbacka kommun och Aranäs fastigheter har löpande dialog om ersättningslokaler för biografen under ombyggnationen. Inga beslut är fattade kring fortsatt verksamhet i den nya byggnaden men båda parter är överens om att innerstaden behöver verksamheter som bidrar till folklivet i stadskärnan.

-Biografen är viktig då den i stor utsträckning bidrar till liv och rörelse i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Aranäs fastigheter för dialog och förhandlar med befintliga hyresgäster i fastigheten om att hitta ersättningslokaler. En tillfällig lösning för bland annat biografen är att ha den i Kungsmässan, i lokaler som ligger i riktning mot innerstaden.  

Läs mer

Nyheten hos Aranäs fastigheter (extern länk)

Kontakta gärna

Kontakta gärna