Eldningsförbudet kvarstår - grillning på egen tomt tillåten

Kungsbacka kommun har beslutat att förbudet mot grillning på egen tomt upphör. Beslutet gäller från tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder enligt tidigare beslut förbud för grill och eldning utomhus i kommunen.

Observera: informationen på denna sida kan vara inaktuell

Detta verkar vara en gammal nyhet. För aktuell och korrekt information se startsidan på Kungsbacka.se

Detta är en nyhet är från 2018, då det rådde aldningsförbud i Kungsbacka kommun mellan 25 juli och 21 augusti.

Vad innebär eldningsförbudet?

Det är förbjudet att elda i hela Kungsbacka kommun från och med den 25 juli. Var uppmärksam på att förbudet fortfarande gäller vid grillning på fasta grillplatser, användning av engångsgrillar, stormkök, grillning på campingar med mera. Detta betyder att det inte är tillåtet att:

  • använda engångsgrill  
  • använda stormkök 
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken, även med stenring och vid fasta grillplatser
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser

Detta säger lagen

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

Den som bryter mot eldningsförudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Mer information

Länsstyrelsen i Västra Götaland om grill- och eldningsförbud 

Information på olika språk samt frågor & svar (Länsstyrelsen V:a Götaland)

Räddningstjänsten i Storgöteborg

Länsstyrelsen Halland 

Sidan uppdateras löpande med utförligare information och fler länkar till olika sidor med tips och råd.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka