Information och råd vid algblomning i havet

Algblomning har upptäckts längs med västkusten, troligen har den spridit sig från Östersjön. De gröna algansamlingarna blommar vanligtvis inte på västkusten dock har de synts bland annat längs med Hallandskusten. Vi har inte fått några rapporter om att de synts vid våra badplatser.

Alger flyttar sig snabbt beroende på hur vinden blåser och strömmarna rör sig. Alg-ansamlingar kan blåsa in på mycket kort tid men kan också försvinna lika snabbt.

Algerna är i nuläget inte så förekommande att det finns anledning att helt avråda från bad. Är vattnet klart är det ingen fara att bada - finns det alger så märker man det och bör välja annan plats att bada.

Hinna eller klumpar i grumligt vatten

Vid algblomning täcks vattnet täcks av en hinna eller klumpar med olika gröna och/eller bruna nyanser. Vattnet är kraftigt grumlat av små trådar eller "gryn" och siktdjupet kan vara mindre än meter. Allt grumligt är dock inte blomning. Losslitna alger och pollenansamlingar liknar också algblomning. Läs mer om alger på SMHI:s hemsida som du når via länken 

Algblomning

Var uppmärksam och undvik bad eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara. Har du ändå badat i vatten med algblomning så skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation, skölj ögonen med rinnande vatten. Information om hur du gör om du badat och känner dig påverkad finns på 1177.se

Algförgiftning

Miljö & Hälsoskydd tar regelbundet prover på badvattnet under sommaren

Så undersöker vi vårt badvatten