Foto: Bildarkivet.se/Anne Dillner Foto: Bildarkivet.se/Anders Andersson

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Nu startar nya föräldraskapskurser för tonårsföräldrar och för föräldrar till barn 3-11 år.

Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder. Föräldrastöd har visats sig ha god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen blir mindre och relationen mellan barn och förälder blir bättre.

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria föräldraskapskurser. Nu startar tre nya kurser.

Föräldrastödskurs för tonårsföräldrar i höst

Höstens kurs startar onsdagen den 19 september klockan 18-20. Vi är på Varla öppna förskola, Östanvindsgatan 45-47, ingång vid gångvägen på baksidan av huset. Kursen pågår under åtta onsdagar med uppehåll vecka 44.

Föräldrastödskurs för föräldrar till barn 3-11 år

Fjärås

Onsdag 19 september startar ny föräldrastödskurs i Fjärås för föräldrar till barn i åldern 3-11 år. Vi är på Fjärås fritidsgård i Fjärås centrum och träffas åtta onsdagar klockan 17.30-19.30.

Kungsbacka centrum

Torsdagen den 27 september startar vi en ny kurs i Kungsbacka centrum, för föräldrar till barn 3-11 år. Vi är i Åhuset, Sjöallén 2a. Vi träffas åtta torsdagar klockan 17-19.

Föräldrakurserna är kostnadsfria!

Anmälan och frågor till:
Anette Svensson
Kungsbacka kommun Kultur & Fritid
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Diskussioner kring olika ämnen

Vi träffas åtta gånger. Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/te och fralla.

Vad är COPE-metoden?

Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår man ifrån videoexempel - korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se