Cykla säkrare i Särö och Fjärås

Nu har det blivit lite säkrare att cykla i Särö, och snart också i Fjärås.

Nu har vi byggt färdigt den nya gång- och cykelvägen längs Guntoftavägen i Särö. Det är 1,5 kilometer slät och säker cykelväg för dig som ska ta dig till eller från exempelvis Särö Västerskog mot Säröleden. Vi har även byggt om och förbättrat åtta busshållplatser samt en korsning längs Guntoftavägen. Den nya gång- och cykelvägen ingår i Kattegattleden som är en cykelled från Göteborg till Helsingborg.

Fjärås station

Samtidigt fortsätter bygget av en ny gång- och cykelväg längs Varbergsvägen förbi Fjärås station, från Torkelstorp till Torpa, en sträcka på 2, 4 kilometer som beräknas bli klar i höst.­ Det är Trafikverket som ansvarar för bygget som beräknas bli klart under hösten.

Även denna del binder ihop Kattegattleden på ett mer trafiksäkert sätt än tidigare. Kungsbacka kommun ser också sträckan som en första pusselbit till en framtida gång- och cykelväg längs med hela Varbergsvägen mellan Kungsbacka stad och Åsa.

I båda projekten delas kostnaden lika mellan kommunen och Trafikverket.

Strategi för cykel

Kungsbacka är en av de kommuner i Västsverige som bygger flest nya gång- och cykelvägar. Enligt vår cykelstrategi ska cykel vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens tätorter. Vår målbild är att det ska finnas en attraktiv cykelväg med hög framkomlighet och säkerhet för de som vill ta sig mellan kommunens tätorter till fots eller med cykel.

Läs mer om cykel

Läs mer om gång- och cykelväg Fjärås station

Mer information

Anders Wallergård
Projektledare Guntoftavägen
0300- 83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se