Följ med i regnbågsparaden

Gå tillsammans med Kungsbacka i regnbågsparaden i Göteborg på lördag under Europride! Alla får vara med.

På lördag 18 augusti 15.30 börjar Europrides- och WestPrides stora regnbågsparad i Göteborg. Kungsbacka är med som en del i ett HBTQ+projekt Göteborgsregionen därför finns det möjlighet att gå tillsammans med regionens kranskommuner, där Kungsbacka är med. Samling vid Heden kl. 15.00 (absolut senast 15.15).

Elva kommuner i Göteborgsregionen gör gemensam sak av att HBTQ-integrera kulturarenorna i respektive kommun. Detta sker genom att utbilda all personal inom HBTQ och normer, skapa dialog med invånarna samt arrangera aktiviteter och event på temat HBTQ+. En stor del av arbetet går ut på att kunskapsutjämna kommunerna samt delge varandra goda idéer. Projektet ska också att synliggöra Europride samt att skapa gemensamma plattformar för det framtida arbetet. Detta är något vi ska jobba med hela tiden, alltid. 

Information om projektet eller lördagen

Kontakta gärna Lisa Karlsson, barnbibliotekarie i Kungsbacka 0300-83 60 03 eller Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent på Kultur & Fritid.

Vi ses i Göteborg!

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se