Förseningar av sophämtning i Fjärås

För boende i Fjärås väntas det bli vissa förseningar av sophämtning under onsdagen.

På grund av ett fordonsfel väntas det blir förseningar av sophämtningen i Fjärås under onsdagen. Ragn-Sells kommer köra ikapp så mycket de hinner under eftermiddagen och kvällen.

Om ditt kärl inte har blivit tömt under onsdagen så kommer det istället att tömmas under torsdagen. Låt därför kärlet stå kvar tills det blivit tömt.

Har du frågor?

Kontakta Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 40 00