Furulidsskolan invigdes med glädje

Det var en glädjens dag när grundskolan Furulidsskolan invigdes onsdagen den 29 augusti till musik, tal och budskap som hissades upp i flaggstången. Firandet fortsatte med hinderbana, tipspromenad och hamburgare efter barnens önskemål. Efter invigningen fanns möjlighet till rundvandring i skolans lokaler.

– Varmt välkomna, stora som små, så inledde rektor Ulrica Alnebeck när hon hälsade 210 skolelever, barn från närliggande förskolor, medarbetare, förvaltnings- och verksamhetschefer från Förskola & Grundskola och Service samt politiker välkomna. Bland inbjudna gäster fanns även arkitekter och byggledare från byggentreprenören PEAB som samlats på skolgården.

Under tal skedde den formella överlämningen när Förskola & Grundskola nu tar över lokalerna från Service. Musikunderhållningen stod elever från Kulturskolan för. Det var många glada barn och elever som lekte på skolgården och testade hinderbanan som satts upp dagen till ära. I en del av invigningen hjälpte några barn och elever till att bära fram budskap som hissades upp i flaggstången. Banden med budskap innehöll tankar om vad de tänker om den nya skolan.

Ett livslångt lärande

Rektorn Ulrica Alnebeck berättade om projektet, skolans tema och möjligheterna som lokalerna erbjuder för elevers olika behov i sitt lärande för framtiden. Skolan är planerad och inredd för att vara anpassad till barn och elevers olika behov där både inne som utemiljön följer ett pedagogiskt tänk. Skolorna i Kungsbacka arbetar för ett livslångt lärande i en trygg och säker miljö.

Furulidsskolan innebär att de boende i området nu har en skola i sin närhet och eleverna behöver inte längre åka buss till tillfällig skola i Särö. Angränsande till Furulidsskolan startar Lyngfjälls förskola, med förskola och skola nära varandra skapas goda möjligheter till samarbetet mellan skolformerna och det förenklar även för familjer med barn i olika åldrar.

Skolan är miljömärkt

Den nya skolan är en så kallad miljöbyggnad silver, vilket är en miljöcertifiering i tre nivåer (brons, silver och guld) som ställer energi och miljömässiga krav på befintliga och nyproducerade lokaler. De nya lokalerna kommer bland annat att ha solcellspaneler och på området finns också en värmestation som drivs med pellets.

Bland talen kom lyckönskningar till eleverna och tack till alla som förverkligat projektet. En skola inger hopp för framtiden som är avgörande för samhället och utvecklingen. I Kungsbacka arbetar vi för att alla elever ska ges möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen. Arkitekten Anders Gustafsson som ritat skolan överlämnade en träfågel, en liknelse med en fågelunge som lär sig flyga och sedan lämnar skolan som en stor fågel.

Nya Furulidsskolans dag den 2 september

Söndagen den 2 september öppnar skolan upp till nya Furulidsskolans dag där allmänheten bjuds in klockan 11.00- 14.00. Dagen arrangeras tillsammans med föräldraföreningen.

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. (Kungsbacka kommuns vision 2030)

Kontakta gärna

Furulidsskolan
Kontaktvägar till skolan