Grill- och eldningsförbudet upphävs

På grund av förändrat väderläge upphävs från och med tisdag 21 augusti klockan 9.00 grill- och eldningsförbudet i Kungsbacka kommun. Vi uppmanar dock till fortsatt försiktighet vid eldning eller grillning nära eller direkt på marken.

Förbudet som har gällt sedan den 25 juli återkallas med hänsyn till förbättrad vädersituation efter en tid med svalare temperaturer och återkommande nederbörd.

Var fortsatt försiktig vid grillning och eldning

I samband med att förbudet upphävs uppmanar Räddningstjänsten Storgöteborg och Kungsbacka kommun till fortsatt mycket stor försiktighet. Detta innebär att:

  • Vi avråder från all grillning och eldning nära eller direkt på mark, samt användning av engångsgrillar.
  • Det är alltid den enskilde som tänder en grill eller låga som är ansvarig. Ha därför som vana att alltid ta med utrustning för att kunna släcka och därmed undvika spridningen av eld till marken eller omgivningen.
  • Ett försämrat läge med ändrade förutsättningar gällande väder eller mark kan innebära att förbudet återinförs.

Kontakta gärna