Vill du veta mer om HBTQ?

Vi bjuder in till tre HBTQ+-träffar under september där du som är anhörig får information och stöd.

Träffar för anhöriga till HBTQ-personer

Träffarna är för föräldrar eller annan anhörig till en ung HBTQ+-person, som vill veta mer om HBTQ. Deltagarna får möjlighet att möta andra anhöriga till unga HBTQ+-personer.

Vi träffas under tre tillfällen och samtalar. Träffarna leds av personal från ungdomsmottagningen och familjerådgivningen.

Tre träffar i september

Under hösten träffas vi följande datum:
onsdag 5 september klockan 18-20
onsdag 12 september klockan 18-20
onsdag 26 september klockan 18-20

Vi ses i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kyrkogatan 3 i Kungsbacka.

Anmäl dig till Anette Svensson så snart som möjligt.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se