Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde 14 augusti är inställt.

På grund av för får få anmälda ärenden är kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti inställt.

Läs mer om kommunfullmäktiges sammanträden