Låna en lokal på gymnasieskolorna

Letar du efter en lokal där du kan träffa dina kamrater för att plugga eller spela teater? Eller behöver du kanske en plats där din ideella förening kan träffas?

Nu kan du, gammal som ung, låna lokaler gratis på Kungsbacka kommunala gymnasier under kvällstid. 

Tänk på att det du arrangerar inte får vara stötande eller på något sätt krocka med gymnasieskolornas värdegrund. Du kan läsa mer om skolornas likabehandlingsplaner och värdegrundsarbete på gymnasiernas webbplatser. 

Det finns lokaler att boka på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. 

Kontakta gärna 

Peter Fossan, Vaktmästare
0300-83 34 18
peter.fossan@kungsbacka.se