Nya träffar för dig som är anhörig

Är du anhörig till en demenssjuk person eller någon som har Parkinson? Eller har du en närstående som nyligen gått bort? Då finns det anhörigcirklar som du kan anmäla dig till i höst.

Kungsbacka kommun anordnar varje år olika typer av anhörigcirklar för dig som stödjer en närstående person som har svårt att klara vardagen på grund av exempelvis ålder, fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. En närstående person kan till exempel vara en partner, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne.

I en anhörigcirkel får du träffa och prata med andra som är i en liknande situation som din. Här träffas vi och utbyter tankar med varandra samtidigt som du får information, råd och kunskap om hur du kan hantera din situation som anhörig.

I höst startar vi flera anhörigcirklar, som du kan anmäla dig till.

För dig som har en förälder med demenssjukdom
Start måndagen den 15 oktober, klockan 18-20.
Sex tillfällen: 15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 14/1 samt 4/2.

För dig som har en närstående med Parkinson
Start fredagen den 26 oktober, klockan 13-15.
Sex tillfällen: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 11/1 samt 25/1.

Efterlevnadsträffar för dig som haft en närstående som avlidit 2017/2018
Start torsdagen 20 september, klockan 13.30-15.30
Fyra tillfällen: 20/9, 18/10, 15/11 samt 13/12.

Gruppen består av sex till åtta deltagare. Det är kostnadsfritt att delta.

Du som vill delta i en grupp kan anmäla dig till Anhörigcenter på telefonnummer 0300-83 42 29.