VA-arbete i Hålabäck

Vecka 34 påbörjar vi VA-arbeten på Fyrklövergatan, Daliegatan och Gullvivegatan.

Arbetet innebär att vi förnyar avlopps- och dagvattenledningar från 1960-talet.

Under byggtiden kan de som har boendeparkering bli anvisade till en provisorisk parkeringsplats av arbetarna på plats. Sopkärlen kommer att bli anvisade till en skyltad samlingsplats under byggtiden.

Efter att vi har bytt VA-ledningarna kommer gatorna att under våren eller tidig sommar 2019 få ny asfalt.

Mer information

Arbetsledare Magnus Carlsson
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se