Vi åtgärdar felaktiga fakturor för barnomsorg

När vi sände ut fakturor för barnomsorg i juli blev det fel för nära 400 fakturamottagare. Hälften av mottagarna fick ingen faktura och övriga fick en felaktig faktura med högre kostnad. Intensivt arbete har pågått för att rätta till felen.

Förskola & Grundskola bytte leverantör av barn- och elevregister i våras och det som hände vid faktureringen i juli berodde på ett programmeringsfel hos den nya leverantören. Det har även uppstått andra felaktigheter i de fakturor som vårdnadshavare fått som är relaterade till systembytet, dock inte i samma omfattning.

- Det är givetvis allvarligt att våra vårdnadshavare fått fakturor som inte stämmer men inga personuppgifter har spridits och vi arbetar intensivt med att göra rättningar, säger Hanna Leissner utvecklingsledare.

Arbetet innebär att våra svarstider till de som kontaktar oss under en period varit längre än normalt. Vi ber de vårdnadshavare som drabbats om ursäkt och är tacksamma för den förståelse som många haft för inkörningsproblemen som tyvärr uppstått vid övergången till det nya systemet.

När felet i juli upptäcktes fick alla vårdnadshavare som berördes ett mejl med information om vad som hänt. De som fått en för hög kostnad har kunnat välja att betala det högre beloppet och vid kommande faktura få ett avdrag på det belopp som var fel. Ett annat alternativ har varit att inte betala den felaktiga fakturan och att rätt belopp  istället läggs på vid nästa fakturering. De som inte fick någon faktura i juli får betala för denna i augusti eller september.

Vi försöker nå alla och rätta till så snart det går när vi upptäckt fel men du som misstänker att något inte stämmer kan ringa eller mejla kommunens kundcenter Kungsbacka direkt; 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.