Vi gjorde fel när vi anlade parkering vid Hanhals holme

Under våren 2017 anlade kommunen i samarbete med Hanhals byalag en parkeringsplats vid Hanhals holme samt breddade tillfartsvägen på vissa delar. Området omfattas av strandskydd och är beläget inom Kungsbackafjordens natura2000 område.

Parkeringsplatsen och breddningen har gjorts större än vad dispensen från Länsstyrelsen medgav. Skyltning i området strider mot direktiv från Länsstyrelsen.

Syftet var gott

– Syftet från alla inblandade parter har varit gott och alla har velat förbättra för besökarna till naturvårdsområdet och badplatsen. Även trafikmiljön i området har troligen blivit bättre efter det arbete vi gjort. Jag är glad att ha medarbetare som tar initiativ och förbättrar den service som vi ger invånarna. Det som inte var bra i just detta fall var att vi inte tog hänsyn till dispensen på den detaljnivå som är nödvändig. Självklart måste vi hålla oss inom dispensens område för att skydda och bevara miljön. Det är för miljöns egens skull nu och i framtiden och givetvis också för att bevara den för våra invånare säger Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid

Vi kommer att återställa

Det som sker nu är att vi kommer få ett föreläggande från Länsstyrelsen om en återställning av delar av marken där vi har byggt parkering. Vi kommer att återställa på bästa sätt i samarbete med Länsstyrelsen.

Kontakta gärna