Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Vi vill träffa dig och prata om livsmedel, hygienartiklar och textilier

Välkommen på leverantörsdialog! Vi vill träffa dig för att prata om livsmedel, hygienartiklar och textilier och höra dina synpunkter inför upphandling.

Vi i Kungsbacka köper skafferivaror för cirka 9,5 miljoner under en 4-årsperiod. Leverantörsdialogen är ett sätt för oss att undersöka marknaden, ta till vara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner.

Det här vill vi prata om

  • Hur kan kommande upphandlingsdokument utformas?
  • Vilka svårigheter ser du vid anbudslämnande?

Tid och plats

12 september klockan 10–12
Handelshuset, Borgmästaregatan 8B, mötesrum Stora

Anmälan

Anmäl dig senast 7 september till Erik Lundqvist, erik.lundqvist@kungsbacka.se