Avloppsstopp - känsliga tittare varnas

När du spolar så bara försvinner det som är i toan. Eller? Riktigt så enkelt är det inte.

Det du spolar ner hamnar i en avloppsledning under gatan utanför ditt hus. Ledningen går till en närbelägen pumpstation. Pumpstationens uppgift är att skjuta på flödet i ledningarna till nästa pumpstation och så vidare, tills avloppsvattnet slutligen når reningsverket.

Och det är här det ibland blir problem.

- När folk spolar ned våtservetter, tvättlappar, tops, tamponger, hushållspapper, hår och bomull finns det en överhängande risk att pumparna sätts igen, säger Maurice Bourne, chef för avloppsreningen i Kungsbacka.

Fem ton skräp

I förra veckan fick medarbetarna på Avloppsrening rycka ut med specialfordon till en pumpstation i ett område i kommunen där invånarna under en längre tid har spolat ned fel saker i toaletten.

- Det blev en kaka på ungefär fem ton som vi var tvungna att suga upp och transportera i omgångar till reningsverket. Sådana här ingripanden tär på våra resurser och är helt onödiga om folk spolar rätt.

Stora summor

Kommunen har drygt 140 pumpstationer som transporterar avloppsvatten från fastigheter vidare till våra reningsverk. Pumparna är konstruerade för att omhänderta sådant som har passerat kroppen samt toalettpapper, ingenting annat. Främmande föremål ger driftstopp som kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen eller orsaka översvämningar i anslutna fastigheter. Förutom miljö- och hälsorisker kostar dessa driftsstopp kommunen väldiga summor varje år.

- Vi uppmanar alla i Kungsbacka att inte spola ned främmande föremål i toaletten. Vi kommer nu att införa SMS-utskick till boende i områden där det blir stopp i avloppspumpstationerna, för att uppmärksamma problemet och påminna om att man inte ska slänga något i toan, säger Maurice Bourne.

Farliga ämnen

Förutom att orsaka stopp kan föremål som snus, cigarettfimpar, miljöfarliga kemikalier, starka rengöringsmedel och överblivna mediciner orsaka stor skada genom att störa processen på reningsverket eller påverka växt- och djurliv negativt då miljöfarliga ämnen når sjöar, vattendrag, hav eller jordbruksmark.

Avloppsreningen i Kungsbacka är certifierad enligt Revaq, ett system för att minska flödet av farliga ämnen in till reningsverket och på så vis skapa en hållbar återföring av växtnäring genom slamspridning på åkermark. Renare vatten in till verken betyder också renare vatten ut i sjöar, vattendrag och hav.

Läs mer om det kommunala avloppsledningsnätet

Mer information

Maurice Bourne
Enhetschef Avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se