Bättre cirkulation i Hede

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Kungsbacka kommun cirkulationsplats i korsningen Kungsparksvägen-Hedebrovägen.

Under byggtiden kommer korsningen att vara avstängd (blåmarkerat område) och trafiken leds runt via parkeringsytorna (grön linje).

Byggtiden beräknas vara från 1 oktober till 30 november. När byggnationen är klar kommer det att vara betydligt säkrare och smidigare att ta sig till och igenom handelscentret i Hede.

Mer information

Projektledare Annica Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se