Fler elever behöriga till gymnasiet

Andel elever från Kungsbackas kommunala skolor som blev behöriga till ett yrkesprogram på gymnasieskolan har ökat med över fyra procentenheter sedan förra året.

I våras var det 90,6 procent av niondeklassarna som lämnade våra grundskolor som var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram jämfört med 86,3 procent 2017. Det visar statistik från Skolverket som nu publicerats.

- Vi har goda pedagoger och skolledare i Kungsbacka och det är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag, säger Anders Ekström ( M), ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola

Långsiktigt arbete med fokus på varje elev

Elevernas betyg räknas om till ett meritvärde som eleven använder vid ansökan till gymnasieskolan. Ett värde räknas fram utifrån elevernas 16 bästa ämnesbetyg och för de kommunala grundskolorna var det i år 239,8 jämfört med 228,8 2017. För riket är motsvarande siffra i år 223,3.

Andel elever i Kungsbacka som når kunskapskraven i alla ämnen har också ökat;
85,8 procent jämfört med 79,3 föregående år. Totalt i riket var andelen 73,5 procent i år.

- Genom uppföljning och insatser inom vårt systematiska kvalitetsarbete som omfattar hela styrkedjan har Kungsbacka ett långsiktigt och tydligt fokus på likvärdighet och elevernas  måluppfyllelse. Varje elev ska må bra och prestera mesta möjliga utifrån sin fulla kapacitet, säger Maria Andersson, förvaltningschef för Förskola & Grundskola.

Mer information om elevresultat

Läs mer om skolresultat  på Skolverkets webbplats.
Skolverket 

Kontakta gärna

Maria Andersson, förvaltningschef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
magnus.fogelblad@kungsbacka.se
0300-83 52 96