Ny samhällsbyggnadschef i Kungsbacka

Emma Kjernald är nytillsatt samhällsbyggnadschef. Hon ansvarar för att driva hela kommunens samhällsbyggnadsprocess och för samhällsbyggnadskontoret. Nu ställer hon siktet högt på att utveckla mer öppet och smartare arbetssätt för samhällsbyggnad i Kungsbacka kommun.

Sedan samhällsbyggnadskontoret bildades 1 januari 2018 har Emma Kjernald varit tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret och nu kliver hon in i tjänsten fullt ut. Samtidigt är Emma chef för mark och exploatering till det att ny chef är på plats. Den tjänsten ska annonseras ut inom kort.

Emma ser positivt på att få fokusera på utvecklingsområden för samhällsbyggnad i Kungsbacka.

– Vi behöver jobba vidare med att utveckla samhällsbyggandet i Kungsbacka. Det känns jättebra och jag ser fram emot att vara med och utveckla våra arbetssätt framåt. Vi är i en väldigt spännande fas just nu då Kungsbacka växer mycket och vi har många spännande projekt på gång, säger Emma Kjernald.

Smartare tillsammans & ökad invånardialog

Några av utvecklingsområdena är invånardialog, digitalisering och ökat samarbete mellan förvaltningarna. Många förvaltningar är delaktiga i arbetet och det handlar om att hitta de mest smarta sätten för att arbeta effektivt.

– Jag har höga ambitioner om att vi ska bli mer digitaliserade för att arbeta smartare tillsammans. Digitaliseringen behövs även för att öka tillgängligheten för näringsliv och invånare, fortsätter Emma. 

Ett arbete som pågår just nu är att införa visualiseringsverktyg som ska göra det lättare för bland annat invånare och företag att kunna ta del av de planer som är på gång i Kungsbacka. Det ska också underlätta för invånare att delta i dialoger.

– Det är viktigt att invånarna ska kunna få en bild av det som planeras men också på ett smidigt sätt kunna vara delaktig genom dialog, säger Emma.

Lyckad rekrytering

Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström är rekryterande chef och hon ser fram emot utvecklingen inom samhällsbyggnad i Kungsbacka kommun.

– Jag är glad till att Emma vill anta utmaningen med att fortsätta utveckla samhällsbyggnadsprocessen och kontoret. Hon har visat att hon har höga ambitioner, är drivande och får människor med sig. Hon har en god dialog med både politiker, näringslivet och med övriga förvaltningar vilket är avgörande för att lyckas i rollen, säger Ann-Charlotte.

Organisation

Samhällsbyggnadskontoret är ett av två kontor som ligger under kommunstyrelsens förvaltning. Det andra kontoret är kommunledningskontoret.

Kontakta gärna

Kontakta gärna