Ombyggnad och renovering av Hålabäcksskolan och lokalen Sommarlust

I centrala Kungsbacka planerar nu kommunen en omfattande renovering och ombyggnation av Hålabäcksskolan och Sommarlust med start årsskiftet 2018-2019. Lokalerna ska vara klara för inflyttning senast i juli 2020. På Hålabäcksskolan går idag elever i årskurs 5-9 och på sikt kommer skolan att hysa elever från årskurs 4-9. Sommarlust byggs om till förskola.

Tillfälliga skollokaler under ombyggnad av Hålabäcksskolan

Under renovering och ombyggnad av Hålabäcksskolan vill vi evakuera elever och personal, till provisoriska skollokaler i form av paviljonger. Detta för att skapa en fullgod undervisningsmiljö under den tid arbetet pågår. Arbetet med paviljonger startar i början av oktober 2018. Lokalerna tas i bruk till årsskiftet och finns på plats till augusti 2020. De provisoriska skollokalerna placeras på fotbollsplanen ovanför Hålabäcksskolan. Fotbollsplanen försvinner till förmån för skollokaler och skolgård.

Hålabäcksskolan verksamhetsanpassas

Idag finns 260 elever på skolan och efter ombyggnaden välkomnar vi 540 elever till Hålabäcksskolan. Renoveringen av Hålabäcksskolan ska vara klar i juli 2020. Skolan får även ett nytt större mottagningskök och en skolgård anpassad även för de yngre eleverna.

Renoveringarna och ombyggnaderna görs för att lokalerna är i behov av underhåll och behöver verksamhetsanpassas för ny verksamhet. Det finns ett stort behov av lokaler för förskolor och skolor i centrum.

- Hålabäcksskolan och Sommarlust är ett första steg i att lösa det ökande behovet av förskolor och skolor i centrum, säger Anders Juhlin, lokalplanerare på förvaltningen för Service.

Vi bygger om och renoverar för att underlätta arbete utifrån ett arbetslagsperspektiv enligt Konceptet för utbildningslokaler, som utgår från aktuell forskning om elevers lärmiljö.

- Lokalerna kommer att kunna nyttjas mer ändamålsenligt till varierande typer av lärmiljöer för undervisning, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef på förvaltningen för Service.

Sommarlust blir förskola

Kommunens lokaler i Sommarlust ska byggas om till förskola. Lokalerna används idag som arbetsplatser för ett antal av Förskola & Grundskolas medarbetare. Förskolan kommer organiseras både på över- och undervåningen. På övervåningen blir det plats för cirka 80 barn och en egen gård, där flyttar förskolan Villa Emilia in. På bottenvåningen blir det plats för cirka 65 barn med en egen gård. Förskolan beräknas vara klar i början av 2020.

Kontakta gärna:

Maria Rosenberg,Verksamhetschef Lokalförsörjning
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se