Planering av modersmålsundervisning pågår

Från och med i höst gäller en ny organisering av modersmålsundervisningen i Kungsbacka. Den innebär att eleverna är samlade i lite större grupper på färre skolor.

Grupperna klara under september

- Förberedelserna för den nya organisationen och de nya undervisningsgrupperna har tagit lite längre tid än beräknat, säger Jens Alderblad enhetschef. Vi har därför tyvärr inte kunnat starta alla nya grupper ännu.

- Så snart vi har besked om grupp och tid ska vårdnadshavarna och eleverna få information om vad som gäller.

Vårdnadshavarna fick kort information om den planerade förändringen i maj.

Undervisning i Kungsbacka för elever i årskurs 6-9

Elever i årskurs 6-9 erbjuds nu i huvudsak modersmålsundervisning på Varlaskolan i centrala Kungsbacka. Undervisningen startar inom de närmaste veckorna. Elever från kommunens olika geografiska områden som på grund av avståndet behöver åka buss till modersmålsundervisningen får busskort. Elever som redan idag har busskort för att åka mellan skolan och hemmet använder det även för resor till och från modersmålsundervisningen. Det är elevens ordinarie skola som avgör om eleven behöver busskort och som beställer kortet.

Undervisning för elever i förskoleklass till årskurs 5

Planeringen för modersmålsundervisningen för elever i förskoleklass till årskurs 5 beräknas bli klar under september. Eleverna kommer erbjudas undervisning på sin vanliga skola, närliggande skola eller via fjärrundervisning.

När vi planerar strävar vi efter att så få av elever som möjligt ska behöva ta sig en längre sträcka eller åka buss för att komma till undervisningen. Elever som behöver åka buss kommer att få busskort av sin hemskola. Personal från elevens ordinarie skola kommer hjälpa eleven att ta sig till modersmålsundervisningen på ett säkert sätt, till exempel se till att eleven kommer med bussen. Modersmålslärare möter upp och samlar ihop eleverna.

Fjärrundervisning som ett alternativ

- Vi  kommer också börja använda fjärrundervisning där detta passar, säger Jens Alderblad. Då behöver eleven inte ta sig till annan skola utan har kontakt med lärare via digitalt hjälpmedel, till exempel Skype. Elever på fritidshem får stöd av personalen där för att komma ingång och delta i lektionen.

Fjärrundervisning kommer vara ett alternativ som främst kan bli aktuellt för elever i årskurs 4 och 5. Undervisningen kan ske enskilt eller i en mindre grupp
Fjärrundervisning har prövats i andra sammanhang till exempel när en elev av olika anledningar inte kunnat vara på skolan och då ändå kunnat hänga med i lektionerna och haft kontakt med klasskompisar via Skype

Mer information om modersmålsundervisning i Kungsbacka

Information om regler för fjärrundervisning

Kontakta gärna

Jens Alderblad, enhetschef Flerspråkigt lärande
jens.alderblad@kungsbacka.se
0300-83 40 19