Tack för sommaren

Vi har tidigare rapporterat om den ansträngda bemanningssituationen i sommar på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Som följd införde förvaltningen ett antal åtgärder. Nu är sommaren slut och förvaltningsledningen vill rikta ett särskilt tack till alla som har jobbat i sommar.

För att underlätta situationen införde förvaltningen bland annat ett sommaravtal för de som kunde tänka sig att flytta sin semester. Man fick även flytta personal mellan olika verksamheter för att pussla ihop bemanningen. Ta del av samtliga åtgärder här.
 
- Inför sommaren 2019 kommer vi att göra ytterligare insatser för att öka möjligheterna till en stabil verksamhet under 1 juli-30 augusti. Arbetet påbörjas nu direkt efter sommarperioden genom att noggrant utvärdera och följa upp det arbete som genomfördes inför sommaren 2018, säger Johan Sandström personalchef på Individ & Familjeomsorg.

Förvaltningsledningen på Individ & Familjeomsorg vill tacka alla fantastiska medarbetare för ett väl utfört arbete under sommaren. Under sommaren har personalen visat lojalitet, flexibilitet och samarbetsvilja. Utan deras insats hade det inte gått.

Diana Brovall, Anna Bergsten och Ann Törnqvist
Verksamhetschefer, förvaltningen för Individ & Familjeomsorg