Trygg i Hålabäck

Är du trygg i Hålabäck? Vad skulle man kunna göra för att öka tryggheten? Svara på vår enkät.

Detta är några av frågorna inom projektet Trygg i Hålabäck. Syftet är att öka tryggheten i området genom att ta ett samlat grepp om trafiken och de allmänna platserna (lekplatser, parker och naturområden) i Hålabäck.

Under hösten 2018 kommer vi på kommunens förvaltning för Teknik tillsammans med de som bor och verkar i Hålabäck att kartlägga området och försöka beskriva dagens situation. Vi tittar på trafiksäkerhet, trygghet och möjligheterna kring olika mötesplatser. Vi kommer sedan att föreslå åtgärder för ökad trygghet.

Välkommen på möte

Torsdag 18 oktober 2018 klockan 18–20.30 är du välkommen till ett dialogmöte i Hålabäcksskolans matsal. Vi kommer att diskutera i smågrupper hur vi tillsammans kan göra Hålabäck ännu bättre och tryggare. Anmäl dig till Karolina Oxfall senast den 15 oktober så vi vet hur många bullar vi ska ha med oss. Skriv ”Trygg i Hålabäck” i ämnesraden.

Enkät

Oavsett om du kommer på mötet vill vi gärna att du som bor eller verkar i Hålabäck svarar på enkäten nedan. Svara senast 23 september.

Svara på enkäten

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill vara delaktiga i projektet.

Kontakta gärna

Karolina Oxfall
0300-83 50 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se