Vi uppmärksammar anhöriga

Första veckan i oktober är det nationella anhörigveckan. Kommunens anhörigstöd uppmärksammar det genom att under tre dagar arrangera olika aktiviteter på temat att vara anhörig. Se det fullständiga programmet nedan.

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet som har fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre, har funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblem. Första veckan i oktober är den nationella anhörigveckan, och då har du möjlighet att lära dig mer om vilket stöd som finns i kommunen. Alla aktiviteter är gratis att delta i och ingen anmälan krävs!

Tisdag 2 oktober

Tema Demens: ”Vad händer i hjärnan?"
Demenssamordnare Anna-Lena Werdien föreläser om vad som är normalt åldrande och vad som är demenssjukdom. Anhörigstödet berättar om vilket stöd som finns för anhöriga. Demensföreningen och Anhörigföreningen deltar.

Plats: Anhörigcenter, Västergatan 23
Tid: Klockan 13.30-15.30

Öppet hus på Länken 
Vändpunkten finns på plats för information och för att svara på frågor och bjuder på fika. Vändpunkten är Kungsbacka kommuns samtalsmottagning för vuxna och ungdomar som har problem med alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar. Mottagningen erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt och i familjesamtal. Vändpunkten erbjuder också stöd till anhöriga.

Träffen äger rum hos föreningen Länken, en sammanslutning av personer som tidigare haft alkoholmissbruk. Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård.

Plats: Länken, Östra Långgatan 28-30
Tid: Klockan 14-16

Onsdag 3 oktober

Stöd vid psykisk ohälsa
Vilket stöd finns inom psykiatrin till barn och vuxna som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom? Kurator Anna-Karin Ljungblom på Vuxenpsykiatriska mottagningen informerar och svarar på frågor om stöd till anhöriga. Socialsekreterare Anna Erle inom funktionsstödenheten informerar om hur man ansöker om stöd och hjälp. Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar, IFSAP, deltar. Annica Andersson, samordnare inom boendestödet, informerar och svarar på frågor.

Plats: Anhörigcenter, Västergatan 23
Tid: Klockan 10.30-12

Vill du veta mer om hur stöd och hjälp hemma kan se ut när ett barn har funktionsnedsättning?
Socialsekreterare Annica Eriksson inom Funktionsstödsenheten informerar om hur man som förälder ansöker om stöd och hjälp till sitt barn och familjen. Enhetschef Ellinor Lind från Kungsbacka kommuns avlösarservice för barn och unga berättar om hur avlösarservice i hemmet fungerar och svara på frågor.

Plats: Anhörigcenter, Västergatan 23
Tid: Klockan 15-16

Torsdag 4 oktober

Eftermiddag på Facklan
En eftermiddag på Facklan där bland annat juristen Stefan Larsson föreläser om framtidsfullmakter och läkaren Christer Thernfrid om sömnens funktion. Även kommunens anhörigstöd är på plats samt olika föreningar som erbjuder anhörigstöd. Se samtliga aktiviteter nedan.

Plats: Facklan
Tid: 16-20

Föreläsning: ”Framtidsfullmakt”
Juristen Stefan Larsson inleder eftermiddagen med en föreläsning om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakt är ett nytt alternativ till god man eller förvaltare som innebär att du själv kan välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Med en framtidsfullmakt undviker du risken att få en slumpmässigt utvald god man och du kan istället själv välja någon du litar på - en vän eller anhörig.

Tid: Klockan 16-17

Mingel och musik
Kommunens anhörigstöd informerar om sitt stöd. En kort presentation av deltagande föreningar och därefter mingel i foajen. Musikuppträdande Siri Gallego från Aranäs estetprogram klockan 17.50. 

Tid: Klockan 17-18 

Föreläsning: ”Sömn och återhämtning – En förutsättning för livskvalité för alla.”
Christer Thernfrid leg.läkare, specialist i klinisk neurofysiologi och inriktad på preventiv medicin, föreläser om sömnens funktion och sömnstörningar samt kopplingen till stress och stressrelaterad sjukdom.

Tid: Klockan 18-19.30

Varmt välkomna!

Läs mer om kommunens anhörigstöd.

Kontakta gärna

Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn.
Anhörigkonsulent 
0300-83 47 54
anhorigstod-if@kungsbacka.se

Anhöriga till person över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre.
Anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se 

Anhöriglinjen, anhörigas riksförbund: 0200-23 95 00
Nationella hjälplinjen: 0771-22 00 60