Halkan påverkar sophämtningen

Sophämtningen kan fortsatt bli försenad under resten av veckan på grund av snö och halka.

Snöfallet i början av veckan påverkade sophämtningen, och halkan gör att renhållningsfordonen har fortsatt svårt att komma fram. Detta gör att din sophämtning kan bli försenad under resten av denna vecka.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att att skotta dragvägen fram till kärlen, det vill säga se till att kärlen kan dras fram till sopbilen utan hinder i form av exempelvis snö eller snövallar.

Låt sedan kärlen stå kvar ute tills de har blivit tömda, även över natten.