Bra för hälsan och en erfarenhet för framtiden

Projekt läxhjälp är bra för hälsan, vänskapsrelationer och kunskapen.

I kommunen finns projektet Projekt läxhjälp. Målet med läxhjälpen är att unga vuxna ska få stöd och hjälp med sina studier och att det samtidigt ska gynna vänskapsrelationer. Dessutom visar forskning på att faktorer som att klara uppsatta mål i skolan och känslan av att ingå i ett sammanhang bidrar till en positiv självuppfattning och att man mår bra.

– Läxhjälpen främjar den psykiska hälsan genom bättre resultat i skolan och känslan av att ingå i ett socialt sammanhang, säger Emma Snelder som är hälsopedagog i Kungsbacka kommun.

Hjälper andra att lyckas med skolan

Maria Eriksson är 17 år och hjälper andra med läxor. Hon började med läxhjälp för att det verkade som en intressant möjlighet och för att hon ville ha något att göra på fritiden. Hon lyfter fram många fördelar med att vara läxhjälpare, bland annat att få chans att träffa nya människor och att kunna hjälpa och samarbeta med andra.

– Man utvecklas mycket som person och ens egna kunskaper utvecklas när man hjälper andra. Dessutom är det en viktig erfarenhet att ha med sig till framtida jobb, säger Maria.

Får högre betyg och lär sig extra

Att få hjälp med läxorna bidrar till att man kan känna sig säkrare i ett ämnen, få betyg och höja betygen. Hafeze Rahimi är 18 år och har fått läxhjälp sedan i oktober förra året.

– Jag lär mig inte bara om skolämnen – vi pratar även om andra saker som handlar om Sverige och ungdomar, säger Hafeze.

Projektet främjar alltså inte bara betygen, utan för med sig flera andra positiva saker som kunskap utöver läxorna och gynnar vänskapsrelationer.

Bli läxhjälpare!

Som läxhjälpare är du anställd i projektform och arbetar 2–4 timmar i veckan för en eller flera gymnasieelever som behöver extra stöd. Vill du hjälpa andra med läxorna? Kontakta oss!

Kontakta gärna

Emma Snelder, hälsopedagog
emma.snelder@kungsbacka.se
0300-83 42 12