Byggförberedelser på Hålabäcksskolan

Under kommande två veckor görs markarbeten på Hålabäcksskolan för att förbereda för skolans ombyggnation som förväntas vara klar i juli 2020.

Under vecka 5 görs förberedande markarbeten vid Hålabäcksskolans södra del för att sätta upp byggbodar. Det arbetas också med en tillfällig gång- och cykelbana. Staket och avspärrningar sätts upp runt byggområdet. 

I början av vecka 6 avslutas markarbetena och byggbodarna sätts på plats i slutet av veckan. 

Kontakta gärna

Projektsamordnare, Jimmi Andersson
0300 - 83 48 17
jimmi.andersson@kungsbacka.se