Datum för nationella prov i grundskolan

Nu finns information om provperioder för nationella prov på Skolverkets hemsida.

Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. Proven ska vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.

Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.  

Information på Skolverkets hemsida om nationella prov och provdatum

Mer information

För vissa prov finns ingen fast dag men en provperiod som provet ska göras inom. För information om dessa datum kontakta skolan.

Kontaktuppgifter grundskola