Eva Apelvi ny biträdande förvaltningschef för Vård & Omsorg

Förvaltningen för Vård & Omsorg får extra draghjälp. Som biträdande förvaltningschef kliver Eva Apelvi in och blir ett viktigt komplement i nuvarande ledningsgrupp. Med sig i bagaget har hon nära 30 år inom Kungsbacka kommun och erfarenhet som förvaltningschef från tre olika förvaltningar.

- Det här blir bra för alla parter! Eva Apelvi är en kompetent och erfaren person som kommer som en välbehövlig förstärkning i en förvaltning som står inför stora utmaningar, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

Står inför stora reformer

Kungsbacka växer kraftigt, förvaltningen likaså. Med snart 2 000 anställda är det en stor aktör som fortsätter att växa. Samtidigt står hela vård- och omsorgssektorn inför stora reformer.

- Dagens reformer är större än den omtalade Ädelreformen på 90-talet och kommer slag i slag. För att klara av att hantera dessa behöver vi en biträdande förvaltningschef med förståelse för vad vi står inför, säger förvaltningschef Lillemor Berglund som är mycket nöjd över förstärkningen.

En starkare ledning

- För tjänsten som biträdande förvaltningschef letade vi efter någon som kan hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade som ett rinnande vatten, är insatt i de politiska processerna och även varit förvaltningschef tidigare. I detta är det en fullträff att få Eva Apelvi till oss, säger Lillemor Berglund.

Eva Apelvi själv ser på uppdraget med ödmjukhet.

- Jag är väldigt glad över att få det här uppdraget. Jag har en stark tro på vad vi kan åstadkomma tillsammans och ser att vi alla har kompetenser som kompletterar varandra, säger Eva Apelvi.

Tillsammans kommer de nu närmast att möta den nya politiska nämnden för att introducera dem i förvaltningens uppdrag. Nämnden och förvaltning har en viktig uppgift i att se över hur de förändrade samhällskontrakten ska se ut i framtiden, öppna upp för ett än mer tätt samarbete med primärvården och hantera den ökande befolkningen.

Förändring i organisationen

När befolkningen växer och reformerna duggar tätt blir uppdragen på tjänstemannanivå större. Tre tjänster har växt ur sina kostymer och renodlats till chefstjänster. Rollerna Verksamhetschef för stöd och styrning, HR-specialist och Controller har blivit Biträdande förvaltningschef, Personalchef och Ekonomichef. De två senare tillsätts inom kort. Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi kommer att ha fem medarbetare inom områdena kommunikation, juridik, administration och nämnd samt ansvar för kontakter med högskolor, universitet och andra viktiga samarbetspartners.

I december 2018 lämnade Eva Apelvi sitt uppdrag som förvaltningschef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Den 1 februari 2019 börjar hon sin nya tjänst på förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun.

Vård & Omsorgs uppdrag är att ge hälso- och sjukvård och omsorgsinsatser till kommunens invånare i alla åldrar. Det handlar om insatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, avlastning, korttidsvård, anhörigstöd och kommunal hemsjukvård.