Ingen hotbild mot Elof Lindälvs gymnasium

Under torsdagen den 17 januari framfördes ett hot mot Elof Lindälvs gymnasium. Polisen kontaktades och de tog hotet mot skolan på allvar. Polisen kunde dock avfärda hotet inom ett par timmar och det konstaterades att det inte fanns någon fortsatt hotbild mot skolan.

Skolans ledning hade under hela tiden tät kontakt med polismyndigheten och agerade helt enligt deras instruktioner. Varken elever eller skolans personal har vid något tillfälle varit i fara. Kommunens egen personal gällande säkerhetsfrågor arbetade också med situationen.

Under onsdagen den 23 januari florerade nya rykten om ett nytt hot och polisen kom till skolan för att utreda. Dessa rykten är falska och felaktiga. Inga nya hot har framförts. Då det inte föreligger någon hotbild är skolan öppen precis som vanligt.