Kolla vård- och omsorgsboende har blivit Vardaga

Kolla vård- och omsorgsboende som tidigare drevs av Aleris Omsorg är nu en del av Vardaga. Förändringen påverkar inte kunderna på boendet.

Vardaga, som är en del i koncernen Ambea, tecknade i höstas avtal om att köpa Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark.  Nu har förändringen gått igenom och sedan i januari drivs alltså Kolla vård- och omsorgsboende i Kungsbacka av Vardaga.

Inga förändringar för kunder
Förändringen av ägare innebär inga förändring för kunderna som bor på Kolla vård- och omsorgsboende eftersom det är samma medarbetare som är kvar i verksamheten.
Kolla vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad men det är Kungsbacka kommun som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen. Boendet ligger i stadsdelen Kolla och har totalt 71 lägenheter. 

Kontaka gärna
Ann Freed, tf verksamhetschef
ann.freed@vardaga.se
0300-84 43 47