Påverka som ung!

Är du mellan 14 och 20 år? Nu är vårens Barbrobetalar-kampanj igång och vi vill veta vad du tycker!

Barbrobetalar är kommunens forum för ungdomsinflytande. Varje termin kan alla som är mellan 14–20 år och som bor eller studerar i Kungsbacka kommun lämna förslag på förbättringar i kommunen. Vårens kampanj är igång och vi vill veta vad du tycker!

Du har rätt att påverka! 

Du som ung har rätt att påverka ditt liv och kommunen ska lyssna på vad du vill och tycker – det är det som är demokrati! 

Sedan Barbrobetalar startade har kommunen genomfört många förslag. Det här är några förslag från unga som kommunen har genomfört: 

  • LAN-lokal i Kungsbacka
  • ny gymnastikhall i Kungsbacka
  • skejtpark i Kullavik
  • staket mellan spåren på Kungsbacka station
  • verkstadslokal i Åsa för fordonsintresserade ungdomar
  • konstvägg utanför kulturhuset Fyren.

Elevråden träffar kommunen 

Kommunens ungdomskonsulenter kommer att träffa elevråden på högstadie- och gymnasieskolorna i Kungsbacka. Elevråden får i sin tur berätta för sina klasser om kampanjen och uppmuntra alla till att lämna förslag och rösta under kampanjen. 

Lämna förslag och rösta 

Fram till 7 april kan du som ung lämna förslag på saker som du vill ska förbättras i kommunen. Barbrobetalar går ut på att ungdomar lämnar förslag på förbättringar och sedan röstar man på förslagen som har kommit in. De förslag som får flest röster går vidare till ett rådslag med kommunens politiker. Rådslaget är den 24 april. 

Engagemang från ungdomar 

Nedim Kirlic, utvecklare på förvaltningen för Kultur & Fritid, är en av de ansvariga för Barbrobetalar. Han lyfter fram att det är viktigt att ungdomar pratar med varandra om demokrati och inflytande, för att förstå att man som ung har rätt att påverka i kommunen man bor i. Och det är framförallt viktigt att komma på rådslaget med politikerna i april. 

– Jag hoppas att många engagerar sig under vårens kampanj och framförallt att många kommer på  rådslaget – det är då de unga verkligen kan vara med och påverka och ha en dialog med politikerna, säger Nedim. 

Läs mer om Barbrobetalar 

Lämna förslag och rösta 

Kontakta gärna 

Nedim Kirlic, utvecklare på förvaltningen för Kultur & Fritid
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se