Så reser vi i Kungsbacka

Två tredjedelar av alla resor i Kungsbacka görs med bil, och 15 procent med kollektivtrafik. Det visar vår nya resvaneundersökning.

Syftet med resvaneundersökningen är att kartlägga och öka kunskapen om resandet i Kungsbacka kommun. Man kan också se förändringar i resemönstret jämfört med tidigare undersökningar.

Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för trafik, i staden och i dess relationer med omgivningen. Resultatet utgör ett hjälpmedel i det strategiska arbetet för ett mer hållbart resande.

Några resultat

  • 69 procent av alla resor görs med bil som huvudsakligt färdmedel, 15 procent med kollektivtrafik (buss eller tåg) och 3 procent med cykel
  • I genomsnitt genomför Kungsbackaborna 2,2 resor per dygn.
  • Flest resor görs på måndagar, tisdagar och onsdagar (i snitt 2,5 resor per dag) och minst antal resor görs på söndagar (i snitt 1,5 resor per dag)
  • Det vanligaste syftet med resan är att ta sig hem följt av att ta sig till jobbet eller skolan.

Så gjordes undersökningen

Resvaneundersökningen genomfördes under oktober 2017 med enkäter via post och resedagböcker till totalt 8 400 kommuninvånare. Urvalet gjordes bland kvinnor och män i åldrarna 16-84 år, samtliga folkbokförda i Kungsbacka kommun.

Resultaten från resvaneundersökningen har viktats upp till att representera hela befolkningen i Kungsbacka kommun. Resultaten presenteras alltså som om de gällde alla invånare i kommunen. Viktningskoefficienterna baseras på parametrarna kön, ålder och boendeområde.

Undersökningen i sin helhet hittar du här

Kontakta gärna

Trafikplanerare Karolina Oxfall
0300-83 50 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se