Sök höstens yrkeshögskoleutbildningar nu!

Utbildningarna CAD- Mekanik/Plast, Hiss- och rulltrappstekniker och Redovisningskonsult/rådgivare startar på Yrkeshögskolan i Kungsbacka hösten 2019.

De utbildningar som Yrkeshögskolan erbjuder är formade utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att du som studerande ofta snabbt kan komma ut i arbete. Samtliga utbildningar som Yrkeshögskolan i Kungsbacka erbjuder leder till yrken med stor efterfrågan.

Jobb efter utbildningen

Yrkeshögskolan Kungsbacka har en mycket hög andel av sina studerande i arbete vid examen. Enligt en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan har 93 procent av de som examinerades fått jobb ett år senare. På Yrkeshögskolan i Kungsbacka är målsättningen att hundra procent ska få jobb efter avslutad utbildning

Utbildningar som startar hösten 2019

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast
Hiss- och rulltrappstekniker.
Redovisningkonsult/rådgivare

Ansök på www.yh.kungsbacka.se