Tyck om Teknik

I vecka 6 får 1 000 slumpvis utvalda invånare i Kungsbacka en enkät i brevlådan.

Enkäten ska ta reda på vad invånarna tycker om gator, gång- och cykelvägar, parker, vatten, avlopp, sophämtning och återvinning – sådant som ligger under nämnden och förvaltningen för Tekniks ansvarsområde. Frågorna besvaras via webben eller via ett tryckt formulär för den som önskar det.

Hjälp i planeringen

Resultatet kommer att vara till hjälp i vår planering, till exempel kan vi se vad vi skulle behöva informera mer om när det gäller sortering av avfall.

Det är företaget Indikator som på uppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ansvarar för genomförandet av undersökningen och sammanställningen av inkomna svar.