Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Tyck till om Björkris etapp två

Nu finns ett förslag på detaljplan för hur vi kan bygga del två av Björkris. Förslaget ligger ute på samråd mellan 15 januari och 24 februari 2019.

I norra Kungsbacka stad ligger bostadsområdet Björkris. Området har en bra placering nära natur, kommunikation och handel. Nu ska området utökas med en andra etapp och Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan.

Planen innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola, skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform. Just nu ligger detaljplanen ute för samråd vilket innebär att man kan skicka in synpunkter på förslaget.

Öppet informationsmöte

Är du intresserad och vill veta mer om Björkris etapp två kan du komma på vårt informationsmöte.

  • Måndag 28 januari klockan 18, i Björkrisskolans matsal.

Skicka in dina synpunkter

Har du synpunkter på detaljplanen skickar du in dem skriftligt till samhällsbyggnadskontoret senast 24 februari 2019.

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Björkris växer

Läs mer om utvecklingen av Björkris här på kungsbacka.se eller besök vår utställning i stadshusets entré.

Länk: Björkris etapp två 

Kontakta gärna