Välkommen att söka stipendier

Senast den 1 februari har du som är ungdom möjlighet att söka stipendier. Välkommen med din ansökan.
Stiftelsen Ann-Sophie och F C Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond riktar sig till ungdomar från Kungsbacka kommun, som går i gymnasiet, på universitetet eller i motsvarande utbildning och har särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande på gymnasiet. Du behöver i din ansökan motivera med ord varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Läs mer om fonden här

Om du studerar och tillhör Släps församling har du möjlighet att söka medel ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängliga medel ur denna fond ska i första hand användas till stipendier för gymnasiala respektive eftergymnasiala studier.

Läs mer om fonden här