Ansök om LONA-bidrag

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

LONA ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Om bidraget

LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag man kan söka hos Naturvårdsverket för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Vem som helst kan registrera ett LONA-projekt, men det är kommunen som ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Därför måste idéerna vara förankrade hos vår kommunekolog innan du skickar in din ansökan. Se uppgifter nedan.

Ansök senast 15 november

Sista dagen för kommunen att ansöka för nästa år är 1 december 2019 men för att ditt ärende ska hinna handläggas av kommunen så behöver vi få in utkast till din ansökan senast 15 november för att hinna återkoppla om eventuella kompletteringar. Därefter skickas ansökan till Länsstyrelsen som får pengar av Naturvårdsverket och beslutar om vilka som får bidrag.

När du har varit i kontakt med kommunekologerna anmäler du ditt projekt på Naturvårdsverkets LONA-sida

Kontakta gärna