Åsa återvinningscentral stängd

Återvinningscentralen i Åsa är stängd från och med måndag 25 november. Orsaken är att närliggande Åsa Gårdsskola behöver mer utrymme.

Som ersättning för återvinningscentralen i Åsa anlägger kommunen en temporär återvinningscentral i Frillesås. 

Den temporära återvinningscentralen i Frillesås kan tidigast stå färdig under våren 2020. När den kan öppna beror på flera faktorer, bland annat handläggningstid för startbesked och eventuella överklaganden. Även väderleken spelar in för när vi kan asfaltera.

Den temporära återvinningscentralen har fått bygglov som gäller i maximalt fem år. Återvinningscentralen kommer att ligga längst in på Rya Industriväg, granne med företaget Benders AB.

Hänvisar till Barnamossen och Klovsten

Från att Åsa återvinningscentral har stängt tills den temporära återvinningscentralen i Frillesås öppnar hänvisar vi besökare till återvinningscentralerna Barnamossen och Klovsten. 

Läs mer om den temporära återvinningscentralen i Frillesås

Kommunens återvinningscentraler

Mer information

Verksamhetschef Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se