FN-dagen i fokus på Elof Lindälvs gymnasium

Elof Lindälvs gymnasium är en FN-certifierad skola. Under den internationella FN-dagen den 24 oktober genomfördes flera aktiviteter för att uppmärksamma FN:s arbete med de globala målen.

Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundets generalsekreterare, besökte vid lunchtid gymnasieskolan och höll ett personligt tal till elever och lärare. Petra pratade bland annat om sitt engagemang för internationella frågor och varför det är viktigt att engagera sig.

Flera aktiviteter

I skolans café kunde elever och personal delta i olika FN-aktioner som uppmärksammar FN:s arbete med de globala målen och Agenda 2030. Eleverna kunde bland annat rösta på vilket globalt mål som de tyckte var viktigast. En annan av aktiviteterna var det så kallade baklängesloppet. Syftet här vara att visa att vi alla behöver lägga in en högre växel för att nå de globala målen. Många mål står idag helt stilla eller går till och med bakåt.

- De globala målen berör både barn, ungdomar och vuxna och det är viktigt att vi börjar prata om detta tidigt i skolan, säger Tasmin Marawi, en medlemmarna i Elof Lindälvs FN-elevförening.

Nära samarbete

Som certifierad FN-skola har Elof Lindälv ett nära samarbete med svenska FN-förbundet vilket ger eleverna fina möjligheter till att engagera sig i och få ökade kunskaper om globala frågor och mänskliga rättigheter.

- Att vi idag uppmärksammar FN-dagen är en del i detta arbete där vi vill öka elevernas engagemang för de globala målen – det handlar ju om deras framtid, säger Linda Rosén, förstelärare på Elof Lindälvs gymnasium.