Hjälp oss bli bättre!

Nu har du som har försörjningsstöd möjlighet att hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Vecka 42 och 43, kommer du få möjlighet att svara på frågor i en enkät.

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du tycker om oss som arbetar med försörjningsstöd. Vi vill vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra i kontakten med oss. 

Du bestämmer själv om du vill svara och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre nytta gör undersökningen.

Fråga personalen om du vill veta mer. Dina synpunkter är mycket viktiga!

Kontaktuppgifter hittar du här