Hög andel utbildade lärare och hög andel som fullföljer gymnasiet gör Kungsbacka till en högt rankad skolkommun

Lärarförbundet jämför varje år Sveriges alla 290 kommuner. Resultatet presenteras som en rankinglista och utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun. Totalt sett hamnar Kungsbacka i år på plats 72 av landets 290 kommuner med ett index på 48,058.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarnas utbildningsnivå och andel som fullföljer gymnasiet tillhör Kungsbackas styrkor relativt sett, medan resurstilldelningen och lärartätheten drar ner kommunens rankning.

Kungsbacka ligger bättre till än grannkommunerna Härryda (113), Mölndal (207), Mark (240) och Göteborg (256), men sämre än Varberg (44).

I hela Hallands län är Kungsbacka rankad som nummer två av sex kommuner. Varberg placerar sig bäst i länet.

Mer information om vad de olika kriterierna innebär och  Kungsbackas placering i de olika kriterierna finns på Lärarförbundets hemsida.

Läs mer om resultatet

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se