Ingen upprustning av Tingbergsvallen

Vi har fattat beslut om att inte genomföra upprustning av Tingbergsvallen för att arenan ska klara allsvenskt fotbollsspel.

Svenska fotbollförbundet medger inga dispenser för Tingbergsvallen

Representanter för damfotbollslaget KDFF och kommunen träffade nyligen Svenska fotbollförbundet för att gå igenom den planerade upprustningen av Tingbergsvallen. Upprustningen skulle möjliggöra allsvenskt fotbollsspel i Kungsbacka. Dessvärre meddelade förbundet att de inte kommer bevilja de dispenser från de arenakrav som både KDFF och vi hoppats på och räknat med. Exempelvis hade vi räknat med att få tillåtelse att enbart ha det antal läktarplatser som finns idag så att vi kunde undvika att bygga ut läktaren.

Det står nu klart att den enklare upprustning för 5-10 miljoner kronor som var planerad inte kommer räcka för att motsvara förbundets krav. Förbundet vill se en betydligt mer långtgående upprustning för att tillåta allsvenskt spel på arenan. Kostnaden skulle då i runda tal bli tio gånger så stor jämfört med den budgeterade kostnaden.

Fotbollssatsning på Inlag istället

Beslutet innebär att vi blåser av projektet med att rusta upp Tingbergsvallen. Den upprustning som förbundet skulle vilja se kommer bli mycket kostsam och vi väljer därför att spara de pengarna till en framtida satsning på fotboll på Inlag eller annan lämplig plats istället. Exakt när i tid detta blir är inte klart då vi först behöver bli färdiga med badhusprojektet och inomhusarena för bollsporter.

– ­­Det är bättre att i framtiden göra en ordentlig, permanent satsning på fotbollen istället för att göra en halvdan, temporär och kostsam satsning på Tingbergsvallen. Vi väljer därför att stoppa upprustningsprojektet nu säger Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid.

Påskbergsvallen - allsvensk arena i närområdet

För de fotbollslag som spelar i högsta serien kommer Påskbergsvallen i Varberg även fortsättningsvis vara den arena som klarar allsvenskt spel i vårt närområde, förutom arenorna i Göteborg. KDFF har haft Påskbergsvallen som sin arena under året och när Kungsbackalag vandrar uppåt i seriesystemen hänvisar vi dem till Påskbergsvallen för allsvenskt spel, i väntan på att vi har byggt en permanent arena i Kungsbacka.

 

Kontakta gärna