Kungsbacka kommun får hållbarhetspris

Kungsbacka kommun har vunnit Vismas hållbarhetspris inom inköp och upphandling 2019.

Kungsbacka har vunnit priset i kategorin ”Högst andel match”. Så här lyder juryns motivering:

"Kungsbacka arbetar fortsatt föredömligt med sin e-handel och lyckas med bedriften att matcha 81% av alla sina leverantörsfakturor mot en bakomliggande order, vilket möjliggör stora kostnadsbesparingar för hela kommunen."

– Det är jättekul att vi uppmärksammas för vårt strategiska arbete, säger Eva Djervbrant Jacobsson, enhetschef på Inköp. Lösningen är att göra det här tillsammans med alla verksamheter. Vi skapar vägen och verksamheten använder den. Sedan arbetar vi hela tiden med leverantörer och beställare när det är nya avtal.

Det är inte först gången som Kungsbacka kommun tilldelas priset. 2015, 2016 och 2017 tog Kungsbacka hem priset för högst andel elektroniska fakturor och 2018 för störst andel automatisk hantering.

Eva tog emot priset på Visma Commerce användardagar i Stockholm, tillsammans med kollegorna Malin Börjesson, Britt-Marie Svensson och Susanne Johansson.

Minskade kostnader och miljövinster

Hållbarhetspriset syftar till att direkt minska miljöpåverkan i enlighet med Agenda 2030 och de globala miljömålen. Arbetet med elektroniska fakturor, automatisk hantering och hög andel matchning av fakturor innebär stora vinster för kommunen i form av minskade kostnader, miljövinster, effektivare användning av systemet och tidsbesparing.

Om hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset är instiftat av Visma Commerce. Priset delas ut årligen i olika kategorier till organisationer som genom ett föredömligt sätt har arbetat med att digitalisera sina inköpsprocesser i allt från upphandling till betalning.

Kontakta gärna