Längre handläggningstid för färdtjänst

Under december 2019 och januari 2020 gäller längre handläggningstid för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

På grund av ombyggnad och byte av kontorslokaler i stadshuset kan det under december och januari dröja cirka sex till sju veckor innan du får beslut på din ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vi beklagar om detta ställer till problem. Vet du med dig att ditt tillstånd upphör att gälla under december eller januari rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar snarast.

Mer information

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00