Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun från hösten 2019

Malin Aronsson är på plats

Nu är hon på plats. Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka och Årets offentliga ledare 2018, har börjat sin tjänst hos oss i Kungsbacka kommun. Med sig har hon 24 års erfarenhet av att vara chef inom kommunal och statlig regi med goda resultat.

− Det är så roligt att äntligen vara på plats! Det har varit intensivt redan från starten men det gillar ju jag. Jag har blivit mycket väl mottagen och jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med alla i att fortsätta utveckla Kungsbacka kommun, säger Malin Aronsson.

Malin Aronsson kommer närmast från en motsvarande roll i Gislaveds kommun och beskrivs som en utvecklande ledare som har nått goda resultat i sina tidigare uppdrag. Hon är övertygad om att lösningen på de utmaningar offentlig sektor står inför är att vi som samhälle med politiker, medarbetare, invånare och företagare arbetar tillsammans och medskapande.

Men vad har hon fått för intryck av Kungsbacka och vad börjar man egentligen med som ny kommundirektör? Vi tog pulsen på Malin:

Vad är dina tankar om Kungsbacka kommun så långt?

− Jag är imponerad av det jag sett hittills. Jag hade en mycket positiv bild av kommunen innan jag tillträdde och den bilden har inte ändrats, snarare förstärkts. De senaste årens intensiva förändringsarbete med till exempel arbetsplatskulturen och Ett Kungsbacka är något som jag upplever genomsyrar väldigt mycket av det vi gör. Det är ett tecken på att detta är på riktigt och påverkar oss i vardagen. Självfallet finns det områden där vi behöver utvecklas och just nu håller jag på att lyssna och lära för att ringa in vilka dessa områden är.

Vad har du för uppgifter framför dig, vad är det du börjar med?

− I det korta perspektivet är det introduktion och att lära mig hur Kungsbacka fungerar som kommer vara viktigt. Jag vill få möjlighet att besöka såväl kommunala verksamheter som företag runt om i kommunen. Parallellt med att jag introduceras så pågår många processer som är viktiga för oss där jag också har en roll och uppgift, inte minst att säkerställa vår budget inför 2020 och att vi går in i nästa år med en kostnadsnivå i balans med budgeten.

Hur ser du på uppdraget på lite längre sikt?

− På lite längre sikt handlar mitt uppdrag om att säkerställa att vi levererar på de politiska målen och att vi är effektiva i våra processer och arbetssätt så att vi därmed också klarar det inom våra ekonomiska ramar. Att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare är en utmaning för oss precis som för alla andra offentliga arbetsgivare. Detta är några exempel på vad jag ser är viktigt men det finns givetvis många fler. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att både formulera utmaningarna och finna lösningarna.

Följ Malin Aronsson på Instagram

Sedan juli 2018 har Malin Aronsson delat sin vardag som kommundirektör i Gislaveds kommun på Instagram. Det är något hon fortsätter med i Kungsbacka, men nu går kontot under namnet kommundirektör_kungsbacka. Redan första dagen antog hon också utmaningen att hålla i Kungsbacka kommuns gemensamma stafettkonto Jobba i Kungsbacka på Instagram.

− Jag vill gärna dela med mig av hur min vardag ser ut. Många vet inte hur fantastiskt roligt, utvecklande och utmanande det är att arbeta i demokratibranschen, säger Malin Aronsson.

Följ Jobba i Kungsbacka för att se vad Malin Aronsson gjorde sin första vecka och för att se vad våra kollegor runt om i organisationen gör i vardagen. Följ kommundirektör Kungsbacka för att följa just Malin i hennes vardag.

Malin Aronsson tillträdde tjänsten som kommundirektör för Kungsbacka kommun den 1 oktober 2019.