Misshandel av personal på gymnasieskola i Kungsbacka

Under fredagen den 18 oktober utsattes en man i gymnasieledningen för misshandel av en sedan tidigare avstängd elev. Misshandeln ägde rum i ett konferensrum i den administrativa delen av Elof Lindälvs gymnasium där eleven och en förälder var kallade till möte för att följa upp avstängningen. Situationen uppstod då eleven var missnöjd med beslutet.

Under hela fredagen kommer polis att finnas på plats för att skapa trygghet för personal och elever. Sedan tidigare har skolan arbetat aktivt med trygghetsskapande åtgärder, bland annat genom att förstärka med två trygga vuxna på de gemensamma ytorna på skolan.

Vi ser riktigt allvarligt på händelsen och betonar att det rör sig om en isolerad händelse som inte berör övriga elever på skolan. Det föreligger inget hot mot vare sig personal eller elever. Stämningen på skolan är lugn och skolan fortsätter som vanligt.

För mer information 

Förvaltningschef Cynthia Runefjärd
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se